logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

    Najlepsze opracowanie koncepcji ogrodu społecznego
    Najlepszym opracowaniem koncepcji ogrodu społecznego zlokalizowanego przy Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu została praca Pani Wiktorii Opoń z Bydgoszczy.

    Wybrana przez Komisję Konkursową praca spełniła wszystkie kryteria, które zawarte były w regulaminie Konkursu. Cechuje ją czytelność opracowania, w tym jasno wydzielone strefy ogrodu,  atrakcyjność wizualna i kompozycyjna. Komisja zwróciła szczególną uwagę na ekonomiczność rozwiązań projektowych przedstawionych w pracy, funkcjonalność, a także optymalną, pod względem kosztowym i eksploatacyjnym, możliwość utrzymania ogrodu. Przedstawiona koncepcja w maksymalny sposób zapewnia naturalne wykorzystanie terenu. Praca w najwyższym stopniu  jest zgodna z ideą ogrodu społecznego, którego realizacja może odbywać się etapowo z zaangażowaniem społecznym.

    Zwyciężczyni gratulujemy i rozpoczynamy prace przygotowawcze do realizacji ogrodu społecznego, który będzie miejscem wzmacniania aktywności lokalnej, kontaktu z naturą, promocji zdrowego trybu życia, a także kolejną przestrzenią przeznaczoną do wykorzystania na potrzeby rozmaitych inicjatyw pozarządowych.