logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

  Porozmawiajmy o współpracy...
  Serdecznie zapraszamy bydgoskie NGO-sy na spotkanie przy kawie na którym porozmawiamy o pomysłach i oczekiwaniach organizacji pozarządowych dotyczących współpracy z Miastem.


  Podczas spotkania m. in. zastanowimy się jaki wpływ ma pandemia COVID- 19 na działalność organizacji pozarządowych i jak można wesprzeć organizacje w ich działaniu.

  Jednocześnie informujemy, że będzie to spotkanie, które będzie również inicjowało pracę nad Programem Współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.

  Roczny program współpracy jest najważniejszym dokumentem regulującym współpracę Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi lub innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Projekt uchwały stanowi więc wypełnienie ustawowego obowiązku wynikającego z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz lokalnych potrzeb w tym zakresie.

  Podczas spotkania można będzie zadeklarować swój  udział w Zespole, który przygotuje ostateczną formę Programu.

  Czekamy na Was 3 sierpnia 2021 r. godz. 15.00 sala konferencyjna BCOPW ul. Gdańska 5.
  Spotkanie będzie miało formę hybrydową. Aby wziąć udział w spotkaniu należy wcześniej zgłosić chęć uczestnictwa na adres ngo@um.bydgoszcz.pl do dnia 30 lipca br. Osoby zainteresowane uczestnictwem online otrzymają link na spotkanie.