logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

    Tworzymy Zespół do pracy nad Programem Współpracy Miasta Bydgoszcz z NGO
    Rozpoczęliśmy pracę nad Programem współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.


    Roczny program współpracy jest najważniejszym dokumentem regulującym współpracę Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi lub innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Projekt uchwały stanowi więc wypełnienie ustawowego obowiązku wynikającego z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz lokalnych potrzeb w tym zakresie.

    Nad ostateczną formą Programu będzie pracował powołany zarządzeniem Prezydenta Bydgoszczy zespół ds. przygotowania projektu Programu współpracy. Państwa udział w Zespole jest ważny, by móc wspólnie wypracować jak najlepszy model współpracy Miasta Bydgoszczy z bydgoskimi organizacjami pozarządowymi na rok 2022. Na zgłoszenia przedstawicieli bydgoskich organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Zespołu czekamy do dnia 11 sierpnia br. Zgłoszenie  powinno zawierać imię i nazwisko przedstawiciela oraz nazwę organizacji, którą reprezentuje wraz z  numerem kontaktowym. Powyższe należy przesłać na adres ngo@um.bydgoszcz.pl.