logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

  Zapraszamy do BCOPW na wystawę pt. "Nie bój się mnie, nie bój się siebie"
  Kultura i sztuka od wielu wieków przełamywały stereotypy i zwiększały świadomość pokoleń. W BCOPW prezentujemy wystawę fotografii autorstwa dr Kosmy Kołodzieja, która ma na celu „oswajać społecznie”, pokazać, że społeczność LGBT to nie ideologia, to ludzie, którym nie można odbierać człowieczeństwa. Wystawa zdaniem autora to "okazja spojrzenia tym wszystkich osobom prosto w oczy, skupieniu się na tym co nas łączy, a nie dzieli". Zapraszamy do 21 listopada br.


  Opis wystawy - tekst oryginalny autorstwa dr Kosmy Kołodzieja:

  Kultura i sztuka od wielu wieków przełamywały stereotypy i zwiększały świadomość pokoleń. Jako doktor nauk o zdrowiu, pracownik dydaktyczno-naukowy na Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu, skupiam się w swoich badaniach na problemie wykluczenia społecznego różnego typu grup mniejszościowych w naszym kraju. W ciągu kilku ostatnich lat, uczestniczyłem lat w kilkudziesięciu konferencjach ogólnopolskich oraz międzynarodowych.

  Jestem też praktykiem, który pracuje społecznie oraz artystycznie z osobami niepełnosprawnymi, niewidomymi, społecznością LGBT, osobami starszymi oraz bezdomnymi. Polska jest obecnie najbardziej homofobicznym krajem UE. W siłę urastają organizacje, których celem jest zastraszanie lub nawet przemoc wobec grup mniejszościowych w naszym kraju. Oprócz edukacji równościowej jednym z silnym medium edukacyjnym jest właśnie kultura i sztuka, która zmniejsza dystans społeczny i daje możliwość obcowania z osobą ‘’inną’’ lub ‘’nieznaną’’ odbiorcy.

  Grupa, która została zaprezentowana na portretach bo osoby ze społeczności LGBT, ich rodziny, przyjaciele i sojusznicy.  Projekt wystawy ma na celu „oswajanie społeczne”. Pokazanie, że społeczność LGBT to nie ideologia, to ludzie, którym nie można odbierać człowieczeństwa. Chcę pokazać, że Bydgoszcz nie będzie nigdy strefą wolną od LGBT. Bohaterowie wystawy to osoby o różnej płci, w różnym wieku  z całym wachlarzem zawodów jakie wykonują, których każdego dnia anonimowo mijamy na ulicy, a my nie zdajemy sobie sprawy, że codziennie homofobia, biforia i transfobia dotyka ich wszystkich. Ta wystawa to okazja spojrzenia tym wszystkich osobom prosto w oczy, skupieniu się na tym co nas łączy, a nie dzieli.

  Zobacz rozmowę dot. wystawy pt. "Nie bój się mnie, nie bój się siebie", z dr Komą Kołodziejem rozmawia Dorota Glaza - koordynatorka Zespołu ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu: 

  Biogram

  Kosma Kołodziej, 29 lat. Doktor nauk o zdrowiu obecnie pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Pielęgniarstw Zachowawczego na Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum w Bydgoszczy. Od kilku lat zgłębia wiedzę naukową na temat grup wykluczanych społecznie w Polsce, powodów nietolerancji oraz skutków zdrowotnych jakimi obciążone są grupy mniejszościowe. Stara się także poprzez edukację przyszłego personelu medycznego, edukacji pedagogów oraz uczniów zwrócić uwagę na potrzebę edukacji równościowej, której w Polsce brakuje na każdym poziomie edukacji.   Fotografuje od 13 lat, ma na swoim koncie kilka wystaw autorskich oraz wydany album prac na X-lecie swojej twórczości. Oprócz pracy naukowej, działa także szeroko w kulturze, poruszając tematykę bliską jego pracy naukowe. Jego prace fotograficzne otrzymały wiele nagród w Ogólnopolskich Konkursach Fotograficznych m.in. w 2017 roku Grand Prix w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym OZNAKI PRACY czy WYRÓŻNIENIE w III edycji Przeglądu Fotografii Reportażowej Regionu Kujawsko-Pomorskiego Regional Press Photo. Działacz społeczny i równościowy, wiceprzewodniczący Bydgoskiej Rady ds. Równego Traktowania.