logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

    Współpraca Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi realizowana jest w oparciu o przyjmowany corocznie przez Radę Miasta Bydgoszczy program współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Dokument powstaje w sposób partycypacyjny: we współpracy z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w Bydgoszczy, jest poddawany konsultacjom społecznym, jak również opiniowany przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Bydgoszczy.

    „Program współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2020” został przyjęty Uchwałą Nr XVIII/417/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 listopada 2019 r.