logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

  Kto poprowadzi Centrum Kreatywności...?
  Miasto Bydgoszcz ogłasza otwarty konkurs na „Operatora Centrum Kreatywności Młodzi rzemieślnicy na Starym Mieście”. Celem konkursu jest wyłonienie operatora obiektu, w którym prowadzona będzie działalność otwarta dla mieszkańców i promująca sektor przemysłów kreatywnych, czyli związanych z rzemiosłem – katalog usług o charakterze otwartym. Preferowane branże w Centrum Kreatywności to wyrób biżuterii, ceramiki, krawiectwo, szewstwo, dziewiarstwo, introligatorstwo, sitodruk, druk, kaletnictwo, projektowanie mody, modniarstwo, tapicerstwo, renowacja mebli i inne wyroby rzemieślnicze np. wyrób mydła i świeczek.


  Zadaniem wyłanianego w konkursie Operatora będzie:

  • Zarządzanie pod względem administracyjnym i merytorycznym lokalem przy ul. Jezuickiej 20-22 (powierzchnia ok. 110 m2)
  • Prowadzenie działań z sektora przemysłów kulturowo-kreatywnych, związanych z rzemiosłem oraz wspierających aktywność rzemieślniczo-biznesową w Bydgoszczy.

  Miasto Bydgoszcz udostępnienia lokal do prowadzenia Centrum Kreatywności bez pobierania opłat za czynsz, a Operator zobowiązany jest do ponoszenia kosztów za utrzymanie lokalu tj. kosztów mediów, wywozu odpadów.

  Ogłoszenie konkursu związane jest z utrzymaniem okresu trwałości rezultatów międzynarodowego projektu o akronimie Forget Heritage, realizowanego w latach 2016 – 2019 przez Miasto Bydgoszcz. Projekt dotyczy innowacyjnych sposobów zarządzania dziedzictwem kulturowym poprzez wykorzystanie potencjału kreatywnych młodych ludzi celem aktywizacji opuszczonych budynków w centrum miasta.

  Z wybranym oferentem zostanie podpisana umowa na realizację zadań przedstawionych w ofercie, do dnia 31 grudnia 2026 r.

  WARTO WIEDZIEĆ
  W trakcie realizacji projektu zostały opracowane podręczniki wspierające rozwój działań związanych z zarządzaniem dziedzictwem, do pobrania z oficjalnej strony projektu w wersji elektronicznej (szczegóły w Regulaminie i Wzorze oferty). W wersji papierowej podręczniki są dostępne w Biurze Aktywności Społecznej (ul. Gdańska 5, parter, Welcome Desk) lub w Wydziale Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska Urzędu Miasta Bydgoszczy (ul. Grudziądzka 9-15, budynek C, pokój 206). Rekomendowane jest wykorzystanie wiedzy zawartej w podręcznikach do przygotowania ofert na Operatora Centrum Kreatywności.

  KTO I DO KIEDY MOŻE SKŁADAĆ OFERTY
  W konkursie mogą wziąć udział podmioty (np. stowarzyszenia, fundacje), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych. Jeden oferent może złożyć jedną ofertę.

  Oferty przygotowane na Wzorze oferty w formie papierowej prosimy składać osobiście lub pocztą do 30 sierpnia br. do godz. 16:00 w Wydziale Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15, budynek C, pokój 206. Decyduje data wpływu oferty do Sekretariatu. Dokumenty dot. konkursu wraz ze wzorem oferty dostępne są poniżej.

  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 4 września 2023 roku.

  REGULAMIN
  załącznik 1 - zdjęcia lokalu
  załącznik 2 - mapka
  załącznik 3 - wzór oferty - DOC
  załącznik 3 - wzór oferty - PDF
  załącznik 4 - karta oceny
  załącznik 5 - informacja o przetwarzaniu danych osobowych
  ZARZĄDZENIE PREZYDENTA