logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

  Nie jesteś sam/a - dyżur Rady Równego Traktowania
  Po wakacyjnej przerwie zapraszamy mieszkanki i mieszkańców Bydgoszczy na comiesięczne dyżury Rady ds. Równego Traktowania.  Najbliższe spotkanie odbędzie się we wtorek 5 września, w godzinach 16.00-18.00 w siedzibie Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Gdańskiej 5 (sala nr 4).

  Do Państwa dyspozycji będą członkinie Rady:
  Maria Gałęska oraz Joanna Czerska-Thomas.

  Rada funkcjonuje w naszym mieście od 2019 roku. Jest organem monitorująco-doradczym Prezydenta. Zajmuje się wszelkimi przejawami dyskryminacji, w szczególności ze względu na: płeć, wiek, niepełnosprawność, światopogląd, religię, wyznanie, orientację seksualną, narodowość, rasę, pochodzenie etniczne.

  Bydgoszczanie i bydgoszczanki mogą zgłaszać się na dyżur w sprawach interwencyjnych. Zapraszamy także do dzielenia się własnymi doświadczeniami czy pomysłami w zakresie budowania wokół nas atmosfery akceptacji, zrozumienia i życzliwości.

  Spotkania Bydgoskiej Rady ds. Równego Traktowania z mieszkankami i mieszkańcami naszego miasta odbywają się cyklicznie, w każdy pierwszy wtorek miesiąca.

  Do końca roku zaplanowane są one w następujących terminach:

  • 5 września 2023,
  • 3 października 2023,
  • 7 listopada 2023
  • 5 grudnia 2023.

  Serdecznie zapraszamy.