logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Maj równości, różnorodności i praw człowiekaMiasto Bydgoszcz zaprasza mieszkańców i mieszkanki do udziału w wydarzeniach odbywających się w ramach III edycji „Maja równości, różnorodności i praw człowieka” w BCOPW „Gdańska 5”. Inicjatywa ma na celu promowanie działań dotyczących praw człowieka, wielokulturowości, różnorodności i równych szans bez względu na odmienności świadczące o wyjątkowości każdego mieszkańca i każdej mieszkanki Bydgoszczy. Budujmy razem wrażliwość wokół idei praw człowieka.

Planowane wydarzenia

6 maja - godz. 12.00 – „Znamy swoje prawa. Szanujemy prawa innych” – warsztaty poszerzania wiedzy na temat praw człowieka oraz przygotowanie równościowego kalendarza. Będzie to już druga edycja kalendarza edukacyjnego z ilustracjami o tematyce praw człowieka. Projekt skierowany jest do mieszkańców Bydgoszczy w wieku od 12 lat.

Grant równościowy - Fundacja Teraz Wy – wydarzenie finansowane z budżetu Miasta Bydgoszczy.

7 maja – godz. 16.00-19.00

Spotkanie grupy wsparcia psychologicznego dla III sektora. „Inkluzywności w organizacjach.” Akceptacja w środowisku pracy bez względu na tożsamość, płeć, zdolności, pochodzenie i cechy.

7 maja, 14 maja, 21 maja, 28 maja – wtorek 14.00-16.00 - dyżury Pełnomocniczki Prezydenta Miasta Bydgoszczy ds. Równego Traktowania Aleksandry Rommel.

7 maja, 14 maja, 21 maja, 28 maja – wtorek 10.00-18.00 - dyżury Pełnomocnika Prezydenta Miasta Bydgoszczy ds. osób z niepełnosprawnościami Radosława Cichańskiego -  kontakt telefoniczny pod nr. tel. 887 501 715.

10 - 11 maja
Strefa praw człowieka!
Wydarzenie rozpocznie się w piątek pokazem filmu dotyczącego praw człowieka. Drugiego dnia Strefy, tj. w sobotę, BCOPW stanie się przestrzenią (Strefą NGO), w której organizacje z Bydgoszczy i regionu będą mogły się zaprezentować i pokazać jakie aktywności podejmują i czym się zajmują w zakresie ochrony praw człowieka.

Grant równościowy - Fundacja Instytut Przeciwdziałania Wykluczeniom – wydarzenie finansowane z budżetu Miasta Bydgoszczy.

Strefa Praw Człowieka | Facebook

13 maja, 17 maja, 20 maja – 10.00-12.00

Cykl warsztatów „Slow biznes - własna firma z dzieckiem na ręku” skierowanych do kobiet powracających na rynek pracy.

https://bcopw.pl/aktualnosci/tresc/news/slowbiznes-warsztaty-dla-mam/

14 maja - 9:00

"Widzisz różnicę? Wszyscy jesteśmy różni, różnorodni i wyjątkowi" - warsztaty fotograficzne dla osób z różnymi niepełnosprawnościami oraz zorganizowanie otwartej wystawy "Widzisz różnicę? ...", która odbędzie się w BCOPW. Promowanie równości społecznej opartej na poszanowaniu różnorodności ludzkiej.

Grant równościowy - Fundacja na Rzecz Osób Potrzebujących Świetlik – wydarzenie finansowane z budżetu Miasta Bydgoszczy.

https://www.facebook.com/share/2iuX9SkdL6XTPiDe/?mibextid=9l3rBW

16 maja – godz. 9.00 – 11.30
"A w sercu ciągle maj," Inkluzywne i interdyscyplinarne spotkanie z książkami, pokoleniami i różnorodnością.
Promocja półki równościowej i Biblioteczki Społecznika/Społeczniczki - kilkugodzinny, międzypokoleniowy event tj. spotkanie o charakterze edukacyjnym, artystycznym i społecznym, na którym dzieci (od 4. roku życia) i dorośli, w tym seniorzy przybędą na spotkanie i zabawę z książkami, a kolejno na koncert piosenek Disneya, tych które poruszają kwestie społeczne, włączające i uwrażliwiające . Całość wydarzenia (temat książek i zabaw oraz repertuar koncertu) podporządkowane będą tematyce równości i różnorodności na różnych polach i w rożnych kontekstach. 

https://www.facebook.com/events/916879750183522?ref=newsfeed

Grant równościowy - Fundacja 12 Kamienica – wydarzenie finansowane z budżetu Miasta Bydgoszczy.

21 maja – godz. 9.30- 11.00

Drugie śniadanie III sektora. Zapraszamy organizacje działające w tematyce praw człowieka.

 https://bcopw.pl/aktualnosci/tresc/news/drugie-sniadanie-iii-sektora-prawa-czlowieka/

21 maja – godz. 16.00-18.00
„Pani od feminatywów” – spotkanie autorskie i wykład z Martyną Zachorską
, autorką książki „Żeńska końcówka języka”, językoznawczynią, znaną jako Pani od Feminatywów, która pokazuje, jak język – zwyczaje językowe, przysłowia czy potoczne zwroty – buduje obraz naszego świata, w tym nasze postrzeganie kobiet, płci czy ciała.

https://tiny.pl/ddwt9

24 maja – godz. 9.30-11.30
„Idealna/nieidealna przedsiębiorcza mama
” - „Maj Mam” - wydarzenie dla mam powracających na rynek pracy. (Współpraca BARR)

 https://www.facebook.com/events/974147210900525?ref=newsfeed

27 maja - godz. 13:30-15:30

Porady prawne dla NGO ze szczególnym uwzględnieniem problemów dotyczących różnego typu dyskryminacji w organizacjach pozarządowych.