logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Maj miesiącem równości, różnorodności i praw człowiekaMiasto Bydgoszcz zaprasza mieszkańców i mieszkanki do udziału w wydarzeniach odbywających się w ramach II edycji „Maja równości, różnorodności i praw człowieka” w BCOPW „Gdańska 5”. Inicjatywa ma na celu promowanie działań dotyczących praw człowieka, wielokulturowości, różnorodności i równych szans bez względu na odmienności świadczące o wyjątkowości każdego mieszkańca i każdej mieszkanki Bydgoszczy.

Budujmy razem wrażliwość wokół idei praw człowieka.

Program ma charakter otwarty. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką równościową, do włączenia się w obchody. Każda inicjatywa jest mile widziana. Z przyjemnością udostępnimy na jej realizację przestrzeń BCOPW przy ul. Gdańskiej 5. (kontakt: Agnieszka Ćwiklińska, Tel. 52 58 59 506, agnieszka.cwiklinska@um.bydgoszcz.pl).

 

Planowane wydarzenia

9 maja - godz. 17.00
Wystawa w Galerii „Gdańska 5” „Prawa człowieka. Dostrzegam” – inauguracja „Maja równości...”

9 maja – godz. 16.00-18.00
Dyżur Bydgoskiej Rady ds. Równego Traktowania

10 maja, 15 maja, 19 maja, 24 maja
cykl warsztatów „Slowbiznes - własna firma z dzieckiem na ręku” skierowanych do kobiet powracających na rynek pracy

12 maja – godz. 9.00 – 10.30
Promocja półki równościowej i Biblioteczki Społecznika/Społeczniczki - warsztaty dla młodzieży z książką dotyczącą różnorodności poprowadzone przez Lucynę Eluszkiewicz-Brzezińską

13 maja – godz. 10.00-14.00
„10. Urodziny Rodziny” – pod hasłem „Duża rodzina jest fajna!” świętujemy w BCOPW „Gdańska 5” 10. rocznicę programu Bydgoska Rodzina 3 Plus - spotkanie dla rodzin wielodzietnych, promocja pieczy zastępczej

16 maja
Gala Konkursu „8 Wspaniałych” oraz konferencja „Wolontariat Przyszłości”

16 maja
Dyżur Bydgoskiej Rady Seniorów pod hasłem „dyskryminacja seniorów”

17 maja, 24 maja, 31 maja, godz. 11.00-13.00
„Razem raźniej” – spotkanie polsko-ukraińskiego klubu seniora prowadzonego przez Bydgoską Radę Seniorów

18 maja – godz. 11.00-13.00
Dzień Solidarności z narodem krymskotatarskim i ukraińskim, Stowarzyszenie Slavos

18 maja – godz. 13.00-15.00
Porady prawne dla NGO ze szczególnym uwzględnieniem problemów dotyczących różnego typu dyskryminacji w organizacjach pozarządowych

19 maja - godz. 17.00
Znaki wielokulturowości – warsztaty, Stowarzyszenie Pracy Społecznej

23 maja – godz. 14.00-16.00
Praktyczne stosowanie ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na przykładzie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe - szkolenie dla NGO

24 maja – godz. 10.00-12.00
„Maj Mam” - wydarzenia dla mam powracających na rynek pracy

27 maja
Świętujmy prawa człowieka! Wspólny kolaż i warsztat „Dlaczego prawa człowieka są potrzebne”? - Instytut Przeciwdziałania Wykluczeniom

29 maja godz. 11.30
Spotkanie otwarte w ramach konsultacji społecznych programu działań na rzecz równego traktowania dla Miasta Bydgoszczy

30 maja godz. 18.00
Spotkanie otwarte w ramach konsultacji społecznych programu działań na rzecz równego traktowania dla Miasta Bydgoszczy

30 maja
Dyżur Rady ds. osób niepełnosprawnych - dyżur telefoniczny, Krzysztof Badowski tel. 694 437 113

31 maja – godz. 10.00-13.00
„Empatia na styku kultur” - warsztaty z zakresu wielokulturowości dla młodzieży

1 czerwca - godz. 16.00-20.00
Warsztat o międzykulturowości i pracy z osobami z różnych kultur dla członków i członkiń Bydgoskiej Rady Równego Traktowania

 

 

Program będzie rozwijany i uzupełniany.

Każde z wydarzeń promować będziemy niezależnie.