logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

  Wspólnie działamy na rzecz Bydgoszczy otwartej i tolerancyjnej, bezpiecznej, wolnej od przemocy i wykluczenia.

  Ochrona praw i zapewnienie bezpieczeństwa osobom zagrożonym wykluczeniem stanowią realizację wizji i celów strategicznych miasta ze Strategii Rozwoju Bydgoszczy do 2030 roku.

  Działania Miasta Bydgoszczy w obszarze równego traktowania:

  • Od 2017 r. w Bydgoszczy działa projekt Szkoła Otwarta i Tolerancyjna.
  • W 2019 r. Prezydent Miasta powołał działającą społecznie Bydgoską Radę ds. Równego Traktowania. Więcej o podejmowanych przez Radę aktywnościach tutaj.
  • Od 2020 r. Bydgoszcz włącza się obchody Międzynarodowego Dnia Tolerancji.
  • W styczniu 2021 r. władze Bydgoszczy podpisały Kartę Różnorodności, a w październiku 2021 r. Europejską Kartę Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym.
  • W 2022 r. otwarto pierwszy w Polsce Park Tolerancji.
  • W tym samym roku rozpoczęły się prace nad Programem antydyskryminacyjnym „Razem raźniej”.

  Bydgoszcz, uwzględniając potrzeby osób narażonych na wykluczenie przystąpiła do opracowania programu działań na rzecz równego traktowania. Podjęcie prac zmierzających do opracowania programu na poziomie lokalnym stało się głównym celem Bydgoskiej Rady ds. Równego Traktowania. Powstanie programu poprzedziło opracowanie w 2021 r.  diagnozy sytuacji grup narażonych na dyskryminację w naszym mieście. Więcej na temat programu przeczytacie w zakładce BYDGOSKI PROGRAM RÓWNEGO TRAKTOWANIA.